Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme www.glories.com.tr web sitesi ("Site") üzerinden, Site'de sergilenen ürünleri ("Ürün" veya "Ürünler") sipariş veren kullanıcılar ("Alıcı") ile CM Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Glories") arasındaki ilişkinin şartlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
SATICI BİLGİLERİ
CM Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Glories" veya "Satıcı")
Cumhuriyet Mah. Hekim Sk. No: 4 A  Öğer Residence Bomonti Şişli/ İstanbul
Telefon: 0212 803 36 36
Fax: 0212 803 36 37
Mail: [email protected]
Internet Adresi: www.glories.com.tr
MADDE 2 - ALICI BİLGİLERİ
Alışveriş yapan alıcı bilgileri
MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme'nin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait Site'den elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme'de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme'de satış fiyatı belirtilen Ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak satım akdinin yapılmasıdır.
MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün'ün nitelikleri ve tüm vergiler dahil satış bedeli Site'deki Ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
MADDE 5 - ÜRÜN'ÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
5.1. Sözleşme ALICI tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI'nın SATICI'dan satın almış olduğu Ürün'ün ALICI'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün, ALICI'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme'de belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere Site'de belirtilen teslimat prosedürüne uygun olarak teslim edilecektir.
5.2. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.3. SATICI, Ürün'ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.
5.4. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Ürün'ün teslim süresini söz konusu mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar uzatabilir.
MADDE 6- SÖZLEŞME TARİHİ
SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha Sözleşme ALICI tarafından Site üzerinden sipariş verilen tarihte imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası ALICI'nın e-posta adresine gönderilecektir.
MADDE 7- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
7.1. Teslimat masrafları ALICI'ya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra teslimat prosedüründe belirtilen sürelerde yapılır. SATICI, Ürünlerin teslimini teslimat Prosedürü çerçevesinde gerçekleştirir. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
7.2. Site'den sipariş verilen ürünler, siparişte belirtilen teslimat adresine teslim edilecektir. Sipariş verilen Ürün'ün belirtilen isimden başka bir kişiye ürünün teslimi halinde SATICI'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
7.3. Sipariş verilen Ürünler tedarik sürelerine göre farklı zamanlarda kargoya verilebilir. Tedarik sürecini takip eden en kısa sürede ürünler anlaşmalı olunan kargo firması aracılığıyla ALICI tarafından belirtilen adrese kargo ile gönderilir. Tedarik süreçlerinde oluşabilecek gecikmeler sebebiyle teslimat sürelerinde farklılıklar meydana gelebilir.
7.4. Siparişin kargo şirketine teslim edilmesini takiben, SATICI ALICI'nın kayıtlı e-posta adresine bir bilgilendirme mesajı iletecektir.
7.5. ALICI, teslimat süresinde yaşanabilecek gecikmeleri en aza indirmek için adres bilgilerini siteye doğru ve eksiksiz sağlamakla yükümlüdür. Adres bildirimi kaynaklı gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.
MADDE 8 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
8.1. ALICI, internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, işbu Sözleşme'yi ve ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, Sözleşme akdinden önce adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
8.2. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürünlerin özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir.
8.3. Ürünlerin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI SATICI'nın tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.
8.4. ALICI, ödeme şekli olarak kredi kartı tercih ettiği takdirde, kredi kartı bilgileri kendisinden istendiğinde, bilgilerini vereceği kredi kartının kendisine ait olduğunu ve kullanmaya tam yetkili durumda olduğunu ve kredi kartının ödeme için yeterli limite sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.5. ALICI, sipariş ettikleri Ürünler'i satın almak için sağladıkları bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. SATICI, bu bilgilerin doğrulanması için kimlik kontrolü yapma hakkını saklı tutar.
8.6. ALICI'nın işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülük ya da maddelere uymamaları durumunda, Site'den hizmet almaları engellenebilir ya da üyelikleri iptal edilebilir.
8.7. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında SATICI ile paylaştığı iletişim bilgilerinin, SATICI tarafından ticari ve tanıtım amaçlı iletiler göndermek maksadıyla kullanılmasına muvafakat etmektedir.
MADDE 9 – GENEL HÜKÜMLER
9.1. SATICI alacağı Ürünler karşılığında kredi kartı veya havale yoluyla ödeme yapma hakkına sahiptir.
9.2. ALICI'nın Site'den sipariş vermesi, siparişi işbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek verdiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme hükümleri ALICI'nın incelemesi için öncelikle kendisinin incelemesine sunulur ve ALICI bunu incelemekle yükümlüdür.
9.3. ALICI'nın verdiği sipariş, kendisi tarafından sipariş onayı verilene kadar geçerliliğini korur.
9.4. ALICI'nın işbu Sözleşme'yi kabul ederek sipariş vermesi halinde, ALICI, SATICI tarafından Site'de yayınlanan; Gizlilik Prosedürü, Teslimat Prosedürü ve Site'nin Kullanım Koşullarına ilişkin diğer şartları da peşinen kabul etmiş sayılır.
9.5. Sipariş ALICI tarafından onaylanıp, SATICI tarafından kabul edilene kadar SATICI'nın sepette bulunan Ürünler'i sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Siparişin kabul edildiğinin açıkça belirtilmediği ya da sipariş onayı niteliği taşımayan herhangi bir iletişim (e-posta, telefon, faks, sözlü vb.) siparişin onaylandığı anlamına gelmez ve sadece bilgilendirme niteliği taşır. Bu bilgilendirmede sipariş numarası ya da detaylarına dair içerik bulunabilir. Herhangi bir siparişin, herhangi bir sebeple (ör. stokta bulunmama) SATICI tarafından kabul edilmeme hakkı haiz olup; benzeri durumlarda alternatif bir Ürün sunulması söz konusu olabilir, bu durumda ise ALICI tarafından siparişin yeniden oluşturulması gerekebilir.
9.6. ALICI'nın siparişi SATICI tarafından kabul edildiğinde, taraflar arasında işbuSözleşme akdedilmiş olur ve SATICI'nın Ürünler'in ALICI'ya yasal olarak sağlama yükümlülüğü bu noktadan itibaren başlar. Sipariş kabulü ancak ALICI'ya ALICI tarafından belirtilen bildirim yöntemi ile ulaştırılacak "Sipariş Onayı" bildirisinin SATICI tarafından gönderildiği ve açıkça siparişin SATICI tarafından kabul edildiğine dair bildirimin yapılması ile başlar. ALICI'nın sipariş vermesi ile birlikte ödemeyi önden yapma zorunluluğu etkilenmeksizin SATICI tarafından ilgili siparişin faturası siparişin ALICI tarafından teslim alınmasından sonra herhangi bir zamanda gönderilebilir. Siparişin SATICI tarafından kabul edildiği ana kadar, siparişin SATICI tarafından işleme alınmama hakkı saklıdır.
9.7. ALICI siparişi verdikten sonra verdiği siparişte bir yanlışlık olduğunu fark etmesi halinde, hemen [email protected] e-posta adresine veya 0 212 803 36 36 no'lu telefon ile Müşteri Hizmetleri'ne bilgi vermekle yükümlüdür. SATICI, elinde olan şartlar dahilinde ALICI tarafından siparişte belirtilecek olan güncellemeyi yapmaya çalışacak olup, gerekli değişikliğin yapılacağının garantisini vermemektedir.
9.8. SATICI tarafından Site'de gösterilen fiyatın her zaman doğru fiyat olması için büyük çaba sarf edilecek olup, gösterilen fiyatın onayı ancak siparişin SATICI tarafından kabulünün bir parçası olarak gerçekleşir. Fiyatta, Sözleşme'nin akdi anından önce herhangi bir değişiklik olduğunda ise, SATICI güncel fiyatı derhal ALICI'ya bildirecek olup, siparişe SATICI'nın belirttiği yeni fiyat üzerinden devam etmek isteyip istemediğinin teyidi ALICI'dan alınır. ALICI'nın, kendisine bildirilen yeni fiyat üzerinden devam etmek istememesi halinde ise sipariş iptal edilir ve alınan ödeme ALICI'ya iade edilir.
9.9. Sözleşme sadece sipariş onayı alınarak SATICI tarafından teyit edilen Ürünler ile ilgilidir. Sipariş onayına dahil olmayan herhangi bir Ürün'ü SATICI'nın ALICI'ya sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.
9.10. ALICI, SATICI'ya, vekiline ya da siteye girilen bilgilerde doğru, eksiksiz ve güncel bilgi sağlamakla yükümlüdür. Bilgi değişikliklerinin ALICI tarafından, SATICI'ya, vekiline ya da Site'ye hemen bildirilmesi zorunludur.
9.11. ALICI, Ürünün kendisine teslim edildiği sırada, Ürün'ü kontrol ettikten sonra imzalamak suretiyle teslim alacaktır. Söz konusu teslim ile ALICI, Ürün'de herhangi bir eksiklik ve ayıp olmadığını kabul etmiş sayılır.
9.12. SATICI, Site'de yayınlanan fiyatları, görselleri, özellikleri ve diğer bütün bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.
MADDE 10- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 12- BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 13 -SON HÜKÜMLER
13.1. ALICI tarafından Site'de yayınlanan hiç bir metin, açıklama, görsel veya resim SATICI'nın izni olmadan kullanılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ya da tekrar üretilemez.
13.2. Site'yi kullanan ya da gezenler bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş olurlar.
13.3. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu Sözleşme'nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.